05 lipca 2021

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Galas 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Galas - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl
Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Galas - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl
Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Galas - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

Kancelaria Prawna
Adwokat Magdalena  Galas 

Zmiany w KRS - od 1 lipca 2021 roku KRS tylko online 

Jeśli prowadzisz spółkę lub inny podmiot wpisanych do KRS musisz wiedzieć o obowiązujących od kilku dni - od 1 lipca 2021 roku - dużych zmianach w funkcjonowaniu KRS.

 

 

Wniosek złożony w innej formie, niż przewidziana ustawą, zostanie zwrócony bez wzywania do uzupełnienia braków.

 

Złożenie wniosku online wymaga jednego z poniższych:

  • posłużenia się podpisem kwalifikowanym,

  • posłużenia się profilem zaufanym ePUAP,

  • skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.

 

Wnioski do KRS oraz dokumenty do niego załączone będą przez sąd rozpoznawane jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki albo profesjonalnego pełnomocnika.

 

 

Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków.

 

Wymiana korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, co ma na celu przyspieszenie całej procedury.

 

 

*WYJĄTEK: Wniosek o wpis w rejestrze, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.